میخ کوبی زمین

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین در صورتی انجام آن ضروری است که ابعاد و موقعیت ملک بر روی زمین مشخص و معلوم نباشد و در این صورت جانمایی پلاک ثبتی انجام می گیرد تا مرز های ملک و حدفاصل بین املاک مشخص شود. این عملیات کاملا تخصصی از عهده شخصی مانند کارشناس […]

بیشتر بخوانید