میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری که یک متخصص است باید انجام شود تا بسیاری از مشکلاتی که مربوط به ملک که به دلیل پیاده سازی و میخ کوبی غیر اصولی به وجود می آید، پیش نیاید با میخ کوبی موقعیت دقیق ملک روی زمین تثبیت می شود و افراد غیر متخصص از […]

بیشتر بخوانید