نحوه اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری

نحوه اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری

نحوه اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری

نحوه اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری یکی از مراحلی می باشد که باید برای ملکی که قرار است در آن بنایی ساخته شود،انجام شود.در اصل در این مرحله میزان اصلاحیات زمین، عقب نشینی ساختمان،ابعاد ساختمان جدید مشخص میشود. نحوه اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری پس از مشخص شدن میزان  اصلاحیات،عقب نشینی ،ابعاد ساختمان […]

بیشتر بخوانید