نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی با استفاده از اسناد قدیمی و اسناد ثبتی ملک انجام می شود  جانمایی پلاک ثبتی را میتوان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد این متخصص انجام این عملیات را با دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی منطقه انجام خواهد داد. در صورت نا مشخص بودن آدرس و حدود ثبتی ملک لازم است […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام به اینصورت باشد که اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه […]

بیشتر بخوانید
نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای و یا همان جانمایی پلاک ثبتی که با استفاده از اسناد قدیمی دفترچه ای و اسناد ثبتی ملک انجام میشود تا با انجام این عملیات موقعیت مکانی سند روی زمین مشخص می شود. برای جانمایی سند های دفترچه ای می بایست به یک کارشناس رسمس دادگستری مراجعه کرد […]

بیشتر بخوانید