نحوه انجام جانمایی سند

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای و یا همان جانمایی پلاک ثبتی که با استفاده از اسناد قدیمی دفترچه ای و اسناد ثبتی ملک انجام میشود تا با انجام این عملیات موقعیت مکانی سند روی زمین مشخص می شود. برای جانمایی سند های دفترچه ای می بایست به یک کارشناس رسمس دادگستری مراجعه کرد […]

بیشتر بخوانید