نحوه جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ که منظور تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده و تعیین مرزهای مربوط به یک ملک است که در نهایت کار جانمایی ملک به تهیه نقشه یو تی ام ختم می شود که موقعیت دقیق ملک و به همراه مرزهای ملک بر روی کره زمین مشخص میکند و […]

بیشتر بخوانید
نحوه جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی

نحوه جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی

نحوه جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی پلاک ثبتی یعنی همان پلاک اصلی و فرعی که هم در سند دفترچه ای و هم در سند تک برگ آن را ثبت کرده اند و امروزه نیز در بحث جانمایی ملک کاربرد دارد. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نحوه جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی […]

بیشتر بخوانید