نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ که منظور تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده و تعیین مرزهای مربوط به یک ملک است که در نهایت کار جانمایی ملک به تهیه نقشه یو تی ام ختم می شود که موقعیت دقیق ملک و به همراه مرزهای ملک بر روی کره زمین مشخص میکند و […]

بیشتر بخوانید