نحوه پیاده سازی چهار گوشه ملک

نحوه پیاده سازی چهار گوشه ملک

نحوه پیاده سازی چهار گوشه ملک

نحوه پیاده سازی چهار گوشه ملک که برای پیاده کردن چهار گوشه ملک ابتدا باید نقشه های یو تی ام از ملک تهیه گردد که نقشه های یو تی ام نقشه هایی با دقت بالا هستند که حدود دقیق ملک را بر روی کره زمین تعیین می کند و مختصات چهارگوشه ملک بر اساس یو […]

بیشتر بخوانید