نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام برای املاک

نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی انجام می شود تا مساحت و ابعاد دقیق ملک مشاعی و همچنین موقعیت دقیق مکانی ملک با مختصات یو تی ام حاصل شود و با استفاده از این اطلاعات سند تک برگ برای ملک مشاعی صادر می گردد. برای تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید