نقشه برداری utm برای سند تک برگ توسط کارشناس ثبتی

نقشه برداری utm برای سند تک برگ توسط کارشناس ثبتی

نقشه برداری utm برای سند تک برگ توسط کارشناس ثبتی

نقشه برداری utm برای سند تک برگ توسط کارشناس ثبتی به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با بررسی مدارک مالکیت ملک موقعیت ملک را مشخص میکند و با استفاده از تجهیزات لازم نقشه یو تی ام ملک را تهیه می کند و کارشناس با استفاده ازجی پی […]

بیشتر بخوانید