نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج تهیه می گردد تا در نهایت با ارائه آن به اداره ثبت اسناد که وظیفه ی صدور سند مالکیت برای املاک را دارد، سند مالکیت تک برگ صادر شود. این عملیات تخصصی از عهده هر شخصی بر نمی آید و بر خلاف تصور همگان تنها اندازه […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند هر واحد برج مسکونی به این منظور انجام می شود که مساحت دقیق هر واحد به دست بیاید. این نقشه تفکیکی پس از ساخت و ساز برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت لازم می شود و تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برج در حیطه تخصص کارشناسان رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید