نقشه تفکیک آپارتمان

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد با انجام تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ دقیق و واقعی هر واحد حاصل میشود و این عملیات را کارشناس با استفاده از روش ها و تجهیزات مخصوصی انجام می دهد این عملیات در صورتی که فرد بخواهد به مساحت ملک خود پی ببرد و […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت طبق یک معیار مشخص و معلوم می گردد سازمان نقشه برداری کشور هر ساله طبق تعرفه تعیین میکند و کارشناسان موظف هستند طبق تعرفه عملیات تفکیک آپارتمان و پیش تفکیک آپارتمان انجام دهند. پیش تفکیک آپارتمان عملیاتی برای تعیین مساحت واقعی و دقیق واحدهای آپارتمانی میباشد این […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری به منظور بدست آوردن مساحت دقیق واحد های آپارتمان می باشد در واقع انجام پیش تفکیک برای انجام پیش خرید مطمئن جهت اطمینان خاطر برای کسی می باشد که می خواهد واحدی ازیک آپارتمان راپیش خرید کند و چون آپارتمان هنوز به طور کامل ساخته نشده است پس […]

بیشتر بخوانید