نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه برای املاکی که حدود و موقعیت نامعلومی بر روی زمین دارند تهیه می گردد تا در نتیجه بتوان برای این ملک سند تک برگ که دقت و امنیت بالایی دارد اخذ نمود و با تهیه این نقشه موقعیت منحصر به فرد ملک، ابعاد و مساحت […]

بیشتر بخوانید