نقشه های یو تی ام برای جواز ساخت و هزینه نقشه یو تی ام

نقشه های یو تی ام برای جواز ساخت و هزینه نقشه یو تی ام

نقشه های یو تی ام برای جواز ساخت و هزینه نقشه یو تی ام

نقشه های یو تی ام برای جواز ساخت و هزینه نقشه یو تی ام که از طرف شهرداری از مالک در خواست میشود در واقع شهرداری برای اینکه متوجه گردد موقعیت دقیق مکانی ملک شهروند در کدام قسمت می باشد و هم چنین به ابعاد و مساحت دقیق ملک پی ببرد و مطمئن شود که […]

بیشتر بخوانید