نقشه هوایی پلاک ثبتی ملک

نقشه هوایی با پلاک ثبتی ملک در تهران

نقشه هوایی با پلاک ثبتی ملک در تهران

نقشه هوایی با پلاک ثبتی ملک در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری نقشه هوایی با پلاک ثبتی ملک در تهران نقشه هوایی یا نقشه های تفکیکی برای ثبت ملک نیاز است و این نقشه نقشه ای است از یک محدوده که […]

بیشتر بخوانید