نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی برای املاک تهران

نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی برای املاک تهران

نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی برای املاک تهران

نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی برای املاک تهران به این منظور تهیه می شود که این املاک در مناطقی قرار دارند که شیب قابل توجهی دارد و در واقع مسطح نیستد. و برای ساخت و ساز ملک در مرحله مسطح سازی (خاک برداری و خاک ریزی) نیز می توان از این نقشه یو […]

بیشتر بخوانید