نقشه یو تی ام دیوارکشی زمین کشاورزی

نقشه یو تی ام دیوارکشی زمین کشاورزی و باغات

نقشه یو تی ام دیوارکشی زمین کشاورزی و باغات

نقشه یو تی ام دیوارکشی زمین کشاورزی و باغات ، وقتی لازم می شود که بخواهیم به هر دلیلی سند تک برگ تهیه کنیم یا این که اختلافات ملکی را حل کنیم. زمین هایی که موقعیت دقیق آن ها مشخص نیست باید جانمایی پلاک ثبتی و تثبیت مرزهای زمین در آن ها صورت بگیرد. که […]

بیشتر بخوانید