نقشه یو تی ام زمین های شیب دار

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار به این صورت می باشد که اگر ملک شما در منطقه ای باشد که دارای شیب می باشد حتما علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام نقشه ارتفاعی یا همان نقشه توپوگرافی را نیز تهیه کنید زیرا اگر شیب زمین در نظر گرفته نشود مساحت و ابعادی […]

بیشتر بخوانید