نقشه یو تی ام زمین

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار به این صورت می باشد که اگر ملک شما در منطقه ای باشد که دارای شیب می باشد حتما علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام نقشه ارتفاعی یا همان نقشه توپوگرافی را نیز تهیه کنید زیرا اگر شیب زمین در نظر گرفته نشود مساحت و ابعادی […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی

نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی

نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی به منظور گرفتن مجوز ساخت یا سند مالکیت تک برگی توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می شود. نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی نقشه یو تی ام زمین نقشه ای است که هر نقطه بر روی زمین دارای مختصات است و می توان از این […]

بیشتر بخوانید