نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین

نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین

نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین به این صورت می باشد که انجام جانمایی پلاک ثبتی بسیاری از اختلافاتی که بر سر زمین پیش می آید حل خواهد شد.انجام جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت و حدود دقیق ملک انجام می گیرد و در دادگاه به عنوان یک مدرک معتبر […]

بیشتر بخوانید
روش انجام تفسیر عکس هوایی با توجه به نقشه یو تی ام

روش انجام تفسیر عکس هوایی با توجه به نقشه یو تی ام

روش انجام تفسیر عکس هوایی با توجه به نقشه یو تی ام به این صورت میباشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی عکس های هوایی را تهیه می کند و با تفسیر این عکس ها جانمایی ملک را انجام می دهد،به این صورت که کارشناس نقشه یو تی ام ملک را با […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام عرصه ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام عرصه ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام عرصه ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری به منظور تثبیت عرصه انجام می شود در واقع در بسیاری از امور مربوط به ملک که مالک به سازمان ها و ارگان ها مراجعه می کند،معمولا از جمله مدارک ضروری که از مالک می خواهند تهیه نقشه یو تی ام است که معمولا نقشه […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام - جانمایی ملک - تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک که به منظور تعیین موقعیت و آدرس دقیق ملک بر روی زمین با رعایت مرزهای دقیق ملک انجام می شود و منظور از نقشه یو تی ام نقشه ای است که رد ان گوشه های ملک با مختصات یو تی ام نمایش داده شده […]

بیشتر بخوانید
چگونه نقشه یو تی ام برای ملک تهیه کنیم

چگونه نقشه یو تی ام برای ملک تهیه کنیم

چگونه نقشه یو تی ام برای ملک تهیه کنیم که برای استفاده در سازمان ها و مراجع دولتی دارای اعتبار باشد را در ادامه بررسی می کنیم زیرا امروزه نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است که باید دارای خصوصیاتی باشد که مورد استفاده در سازمان های دولتی باشد. چگونه […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری به منظور استفاده در سازمان های دولتی نظیر سازمان ثبت و شهرداری و یا حتی اداره آب و برق و گاز تهیه می شود زیرا نقشه یو تی ام که از ملک تهیه می شود تنها در صورتی دارای اعتبار است که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام منابع طبیعی و محیط زیست

نقشه یو تی ام منابع طبیعی و محیط زیست

نقشه یو تی ام منابع طبیعی و محیط زیست نیز توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و مهر و امضا می شود. نقشه یو تی ام منابع طبیعی و محیط زیست از آنجا که تمامی نقشه های بر روی زمین امروزه برحسب مختصات های یو تی ام تهیه می شود سازمان های مختلف نیز که با […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای ثبت ملک در تهران

نقشه یو تی ام برای ثبت ملک در تهران

نقشه یو تی ام برای ثبت ملک در تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می شود زیرا تنها با مهر و امضا این نقشه ها است که در اداره های دولتی دارای اعتبار می شود. نقشه یو تی ام برای ثبت ملک در تهران نقشه یو تی ام که امروزه جزء اصلی سند های مالکیت […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام و نحوه انجام آن در سیستم ثبت

نقشه یو تی ام و نحوه انجام آن در سیستم ثبت

نقشه یو تی ام و نحوه انجام آن در سیستم ثبت روند ساده ای است که این مرحله یکی از مراحل صدور سند است. نقشه یو تی ام و نحوه انجام آن در سیستم ثبت نقشه یو تی ام که برای سیستم ثبت انجام می شود نقشه یو تی ام ای است که از ملک […]

بیشتر بخوانید