نقشه ی یو تی ام

نقشه یو تی ام برای سند ملکی درتهران

نقشه یو تی ام برای سند ملکی درتهران

نقشه یو تی ام برای سند ملکی درتهران نقشه همان تصویر چاپ شده روی کاغذ است که نشانگر قسمتی از یک محله یا شهر یا حتی کشور است که در مقیاس های بزرگتر برای قاره ها نیز به کار می رود. نقشه یو تی ام برای سندملکی درتهران نقشه ها در مقیاس های گوناگون دارند و هر […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام و نحوه انجام آن در سیستم ثبت

نقشه یو تی ام و نحوه انجام آن در سیستم ثبت

نقشه یو تی ام و نحوه انجام آن در سیستم ثبت نقشه یو تی ام یعنی نقشه ای که در آن تمام عوارض و ملک ها با مختصات های خود نمایش داده میشود و باید برای این کار از هر عارضه یا ملک باید با استفاده از جی پی اس ها و دوربین های نقشه […]

بیشتر بخوانید
نقشه ی یو تی ام و روش تهیه آن

نقشه ی یو تی ام و روش تهیه آن

نقشه ی یو تی ام و روش تهیه آن نقشه ی یو تی ام و روش تهیه آن با مراجعه به  یک  کارشناس   رسمی  دادگستری  انجام میشود. برای  تهیه یک  نقشه  یو تی ام  با  کیفیت  ابتدا به یک کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری  با  صلاحیت نیاز است که توانایی تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
نقشه ی یو تی ام و روش تهیه آن

نقشه ی یو تی ام چیست ؟

نقشه ی یو تی ام چیست ؟ نقشه ی یو تی ام  با  نظارت  کارشناسان  رسمی  دادگستری  شرکت رادین مپ برای ملک تهیه میشود. به  نقشه برداری  از ملک  و  تهیه  نقشه از آن در سیستم مختصات یو تی ام برای ارائه به اداره ثبت ، شهرداری و… به عنوان نقشه ی ثبتی نقشه ی […]

بیشتر بخوانید