نقشه utm با کد ارتفاعی برای جواز ساخت کارشناس

نقشه utm با کد ارتفاعی برای جواز ساخت کارشناس

نقشه utm با کد ارتفاعی برای جواز ساخت کارشناس

نقشه utm با کد ارتفاعی برای جواز ساخت کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد در مناطقی که دارای شیب و ارتفاع می باشند علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام باید نقشه ارتفاعی یا توپوگرافی نیز تهیه شود در نقشه توپوگرافی نقاط ارتفاعی ملک و اطراف آن مشخص می شود و ترکیب آن […]

بیشتر بخوانید