نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری در منطقه 5 تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری در منطقه 5 تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری در منطقه ۵ تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری در منطقه ۵ تهران در خواست می گردد تا اختلاف ارتفاع بین ملک و گذر ها معلوم شود در واقع به منظور اخذ جواز ساخت از شهرداری لازم است مدارکی تهیه شود به شهرداری ارائه شود که یکی از این مدارک نقشه یو تی ام ارتفاعی می باشد […]

بیشتر بخوانید