نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه 1 و 2 تهران

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۱ و ۲ تهران

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۱ و ۲ تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود.نقشه های یو تی ام زمانی دارای اعتبار میشوند که توسط یک متخصص با تجربه تهیه شود که مهر و امضای این متخصص مورد تایید سازمان ها و ادارات باشد در واقع بهترین […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه 2 تهران

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۲ تهران

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۲ تهران به عنوان یک مدرک مهم برای ارائه به اداره ثبت میباشد تا سند تک برگ برای ملک صادر شود و نقشه یو تی ام توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه می شود. نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۲ […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ عرصه ملک

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ عرصه ملک

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ عرصه ملک به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و در اینصورت اداره ثبت مالک را موظف به تهیه نقشه یو تی ام می کند تا برای ملک سند تک برگ صادر […]

بیشتر بخوانید