نقشه utm برای شهرداری منطقه 1

نقشه utm برای شهرداری منطقه 1 تهران

نقشه utm برای شهرداری منطقه ۱ تهران

نقشه utm برای شهرداری منطقه ۱ تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری برای تعیین موقعیت دقیق ملک میباشد تا مشخص شود که ملک ازحدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا درموقعیت اصلی خود قرار دارد. نقشه utm برای شهرداری […]

بیشتر بخوانید