نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود

نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند برای مشخص شدن دلیل تفاوت مساحت وضع موجود با مساحت درج شده در سند تهیه می شود.درواقع نقشه های یو تی ام برای تعیین موقعیت دقیق املاک تهیه می شوند و این نقشه ها باید با تجهیزات و دستگاه های نقشه برداری بسیار دقیق تهیه میشود […]

بیشتر بخوانید