نقشه utm برای کلیه ادارات ثبت تهران

نقشه utm برای کلیه ادارات ثبت تهران

نقشه utm برای کلیه ادارات ثبت تهران

نقشه utm برای کلیه ادارات ثبت تهران به این صورت می باشد که کارشناس با استفاده از جی پی اس دو یا سه فرکانسه مختصات یو تی ام گوشه های ملک را برداشت میکند و نقشه های یو تی ام زمانی دارای اعتبار می شوند که توسط متخصص با تجربه تهیه شود که مهر و […]

بیشتر بخوانید