نقشه UTM تصحیح مساحت سند

نقشه UTM تصحیح مساحت سند

نقشه UTM تصحیح مساحت سند

نقشه UTM تصحیح مساحت سند به این صورت می باشد که تصحیح سند با تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود.نقشه های یو تی ام برای تعیین موقعیت ملک می باشند و در املاکی که مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند متفاوت میباشد باید نقشه یو تی ام تهیه شود […]

بیشتر بخوانید