نقشه utm دوخطی برای ثبت و شهرداری در منطقه 2 تهران

نقشه utm دوخطی برای ثبت و شهرداری در منطقه 2 تهران

نقشه utm دوخطی برای ثبت و شهرداری در منطقه ۲ تهران

نقشه utm دوخطی برای ثبت و شهرداری در منطقه ۲ تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود در واقع نقشه ای که مورد تایید شهرداری می باشد و با ارائه آن برای ملک جواز ساخت و ساز صادر می کند نقشه یو تی ام دو خطی می باشد و […]

بیشتر بخوانید