نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب

نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب

نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب

نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن است. زمانی نقشه یو تی ام دو خطی در خواست می گردد که بین ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع موجود اختلافاتی وجود داشته باشد. نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید