نقشه utm دوخطی برای شهرداری

نقشه utm دوخطی برای شهرداری منطقه 2 تهران

نقشه utm دوخطی برای شهرداری منطقه ۲ تهران

نقشه utm دوخطی برای شهرداری منطقه ۲ تهران باید به متخصص سپرد در واقع از آنجایی که تهیه نقشه یو تی ام دو خطی امری حقوقی است بنابراین برای تهیه آن می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود. نقشه utm دوخطی برای شهرداری منطقه ۲ تهران در صورتی که اطلاعات سندی و وضع موجود […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب

نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب

نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن است. زمانی نقشه یو تی ام دو خطی در خواست می گردد که بین ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع موجود اختلافاتی وجود داشته باشد. نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دوخطی برای شهرداری

نقشه utm دوخطی برای شهرداری

نقشه utm دوخطی برای شهرداری به منظور تطبیق وضع موجود ملک با سند انجام می شود تا در صورت مغایرت در اندازه ها و مساحت ملک منشا آن مشخص شود و یر اساس این نقشه در صورت نیاز نسبت به تصحیح حدود و مرز های ملک اقدام شود که تهیه این نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید