نقشه utm دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری در تهران به این منظور انجام می شود که مشخص شود ملک به املاک مجاورش تجاوز کرده است یا از حدود خود خارج نشده است معمولا تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و دستور تهیه […]

بیشتر بخوانید