نقشه utm دو خطی برای شهرداری

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری منطقه 1 تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ تهران را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد و زمانی لازم است نقشه یو تی ام دو خطی تهیه شود که مغایرت بین ابعاد و مساحت سند و وضع موجود مشاهده گردد و این متخصص برای تهیه نقشه یو تی ام دو خطی از تجهیزات دقیق […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM دو خطی برای شهرداری منطقه 1 تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ تهران به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی گوشه های ملک را برداشت میکند و مختصات یو تی ام ملک را به دست می آورد و سپس نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرده  آن را با نرم افزار […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری در تهران به این منظور انجام می شود که مشخص شود ملک به املاک مجاورش تجاوز کرده است یا از حدود خود خارج نشده است معمولا تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و دستور تهیه […]

بیشتر بخوانید