نقشه UTM دو خطی شهرداری

نقشه UTM دو خطی شهرداری

نقشه UTM دو خطی شهرداری

نقشه UTM دو خطی شهرداری به این معنی است که نقشه UTM ملک روی نقشه ۲۰۰۰/۱ که هم اضلاع ملک درسند و هم اضلاع ملک در زمین باید در نقشه آورده شود و روی هم قرار بگیرند. نقشه های دو خطی شهرداری علاوه بر طول و عرض ملک ،مساحت ملک ،کوچه ها ،خیابان ها و […]

بیشتر بخوانید