نقشه UTM دو خطی

نقشه UTM دو خطی شهرداری

نقشه UTM دو خطی شهرداری

نقشه UTM دو خطی شهرداری به این معنی است که نقشه UTM ملک روی نقشه ۲۰۰۰/۱ که هم اضلاع ملک درسند و هم اضلاع ملک در زمین باید در نقشه آورده شود و روی هم قرار بگیرند. نقشه های دو خطی شهرداری علاوه بر طول و عرض ملک ،مساحت ملک ،کوچه ها ،خیابان ها و […]

بیشتر بخوانید