نقشه UTM دو خطی

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری منطقه 1 تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ تهران را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد و زمانی لازم است نقشه یو تی ام دو خطی تهیه شود که مغایرت بین ابعاد و مساحت سند و وضع موجود مشاهده گردد و این متخصص برای تهیه نقشه یو تی ام دو خطی از تجهیزات دقیق […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM دو خطی برای شهرداری منطقه 1 تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ تهران

نقشه UTM دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ تهران به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی گوشه های ملک را برداشت میکند و مختصات یو تی ام ملک را به دست می آورد و سپس نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرده  آن را با نرم افزار […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM عدم تطبیق وضع موجود با سند

نقشه UTM عدم تطبیق وضع موجود با سند

نقشه UTM عدم تطبیق وضع موجود با سند در تخصص کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و یا نقشه برداری میباشد زیرا تنها این متخصص از اهمیت تهیه این نقشه با دقت بالا با خبر می باشد و می تواند این نقشه را با کیفیت بالا تهیه نماید و زمانی لازم است این نقشه تهیه گردد […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری در تهران به این منظور انجام می شود که مشخص شود ملک به املاک مجاورش تجاوز کرده است یا از حدود خود خارج نشده است معمولا تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و دستور تهیه […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM دو خطی شهرداری

نقشه UTM دو خطی شهرداری

نقشه UTM دو خطی شهرداری به این معنی است که نقشه UTM ملک روی نقشه ۲۰۰۰/۱ که هم اضلاع ملک درسند و هم اضلاع ملک در زمین باید در نقشه آورده شود و روی هم قرار بگیرند. نقشه های دو خطی شهرداری علاوه بر طول و عرض ملک ،مساحت ملک ،کوچه ها ،خیابان ها و […]

بیشتر بخوانید