نقشه UTM ملک برای اخذ جواز ساخت شهرداری

نقشه UTM ملک برای اخذ جواز ساخت در شهرداری

نقشه UTM ملک برای اخذ جواز ساخت در شهرداری

نقشه UTM ملک برای اخذ جواز ساخت در شهرداری را می توان با مراجعه به یک فرد مجربی مانند کارشناس رسمی دادگستری تهیه کرد این فرد مخصص برای تهیه این نقشه از تجهیزات و روش های مخصوصی استفاده میکند تا این نقشه با دقت بالا و فرمت استاندارد تهیه گردد. نقشه UTM ملک برای اخذ […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM ملک برای اخذ جواز ساخت شهرداری تهران

نقشه UTM ملک برای اخذ جواز ساخت شهرداری تهران

نقشه UTM ملک برای اخذ جواز ساخت شهرداری تهران نقشه ای است که شهرداری از افراد در خواست می نماید. این نقشه با دقت بالا و فرمت مورد نظر شهرداری یعنی دو هزارم بایستی تهیه گردد. با تهیه این نقشه موقعیت و ابعاد ملک معلوم می گردد و با ارائه این نقشه جواز ساخت صادر […]

بیشتر بخوانید