نقشه UTM ملک برای اخذ جواز ساخت شهرداری

نقشه UTM ملک برای اخذ جواز ساخت شهرداری تهران

نقشه UTM ملک برای اخذ جواز ساخت شهرداری تهران

نقشه UTM ملک برای اخذ جواز ساخت شهرداری تهران نقشه ای است که شهرداری از افراد در خواست می نماید. این نقشه با دقت بالا و فرمت مورد نظر شهرداری یعنی دو هزارم بایستی تهیه گردد. با تهیه این نقشه موقعیت و ابعاد ملک معلوم می گردد و با ارائه این نقشه جواز ساخت صادر […]

بیشتر بخوانید