نقشه UTM ملک

نقشه UTM ملک و جانمایی پلاک ثبتی بر اساس سند

نقشه UTM ملک و جانمایی پلاک ثبتی بر اساس سند

نقشه UTM ملک وجانمایی پلاک ثبتی بر اساس سند توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای املاکی مورد استفاده قرار می گیرد که موقعیت ملک آن نامشخص میباشد و مالک می خواهد از موقعیت دقیق ملک باخبر شود و برای ملک سند تک برگ اخذ کند همچنین برای زمینهای کشاورزی که متراژ […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM ملک برای اخذ جواز ساخت شهرداری تهران

نقشه UTM ملک برای اخذ جواز ساخت شهرداری تهران

نقشه UTM ملک برای اخذ جواز ساخت شهرداری تهران نقشه ای است که شهرداری از افراد در خواست می نماید. این نقشه با دقت بالا و فرمت مورد نظر شهرداری یعنی دو هزارم بایستی تهیه گردد. با تهیه این نقشه موقعیت و ابعاد ملک معلوم می گردد و با ارائه این نقشه جواز ساخت صادر […]

بیشتر بخوانید