نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای شهرداری تهران

نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای شهرداری تهران

نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای شهرداری تهران

نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای شهرداری تهران که شهرداری از املاکی که در مناطق شیب دار واقع شده اند و قصد انجام ساخت و ساز در ملک خود دارند در خواست می کند و با تهیه این نقشه گودبرداری به صورت اصولی قابل انجام می باشد و برای این که این […]

بیشتر بخوانید