نقشه UTM

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه 2 تهران

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۲ تهران

نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۲ تهران به عنوان یک مدرک مهم برای ارائه به اداره ثبت میباشد تا سند تک برگ برای ملک صادر شود و نقشه یو تی ام توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه می شود. نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۲ […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM برای اخذ جواز ساخت تهران

نقشه UTM برای اخذ جواز ساخت تهران

نقشه UTM برای اخذ جواز ساخت تهران را می توان به فردی متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد. این متخصص برای تهیه نقشه مورد نظر شهرداری این نقشه را با دقت بالا و فرمت مورد نظر این سازمان تهیه خواهد کرد و زمانی لازم است این نقشه با مراجعه به شهرداری تهیه گردد که فرد […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM برای صدور سند مالکیت

نقشه UTM برای صدور سند مالکیت

نقشه UTM برای صدور سند مالکیت به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت از مالک مدارکی می خواهد تا برای ملک سند تک برگ صادر کند.از جمله این مدارک نقشه یو تی ام عرصه ملک می […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند

نقشه UTM-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند

نقشه UTM-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند به این صورت میباشد که کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی با استفاده ازتجهیزات دقیق نقشه برداری مثل جی پی اس دو فرکانسه با دقت بالایی تهیه می شود و نقشه های یو تی ام کاربرد های بسیاری دارد و در سازمان ها و ادارات مختلف بعنوان مدرک معتبر […]

بیشتر بخوانید