نمونه سند تک برگ ملک ( عرصه و اعیان )

نمونه سند تک برگ ملک ( عرصه و اعیان )

نمونه سند تک برگ ملک ( عرصه و اعیان )

نمونه سند تک برگ ملک ( عرصه و اعیان ) یا زمین ملک که عرصه گفته می شود و ملک یا بنای ساخته شده بر روی زمین را اعیان می گویند که امروزه در شهر های بزرگ اکثر بناها به صورت آپارتمان در چند طبقه هستند باید برای هر واحد به صورت جداگانه و به […]

بیشتر بخوانید