هزینه اجرای بر و کف ملک

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک طبق تعرفه انجام می گیرد و اجرای بر و کف همان عملیات گودبرداری است که برای اینکه به خوبی انجام شود لازم است یک نقشه یو تی ام ارتفاعی از عرصه ملک تهیه گردد و برای تهیه این نقشه مراجعه به فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن […]

بیشتر بخوانید