هزینه انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

هزینه انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

هزینه انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

هزینه انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی طبق تعرفه ای که از سازمان نقشه برداری کشور ابلاغ می شود تعیین می شود. قبل از معاله واحدهای پیش فروشی،میتوانید نقشه پیش تفکیک از آن واحد را تهیه کنید،در اینصورت مساحت آن به طور دقیق مشخص می شود خریدار میتواند با خیال راحت معامله را انجام دهد […]

بیشتر بخوانید