هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام

هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام

هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام

هزینه انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام که به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین و تعیین مرزهای ملک و یا بررسی موقعیت دقیق آن ها بر روی زمین از طریق پلاک ثبتی ملک انجام می شود و این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک مهم برای […]

بیشتر بخوانید