هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه است و تعیین می گردد و با تهیه این نقشه مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی حاصل می شود. از این نقشه پیش از پایان ساخت و ساز استفاده می شود و در نتیجه می توان معامله پیش […]

بیشتر بخوانید