هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام که طبق تعرفه ای معین محاسبه می کند. به طور کلی زمانی جانمایی پلاک ثبتی انجام می شود که ملک اصطلاحا گمشده باشد و آدرس معلوم نداشته باشد سپس با انجام این عملیات موقعیت ملک بر روی زمین معلوم میشود و با تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
تعرفه هزینه تهیه نقشه یو تی ام برای اراضی و املاک در تهران

تعرفه هزینه تهیه نقشه یو تی ام برای اراضی و املاک

تعرفه هزینه تهیه نقشه یو تی ام برای اراضی و املاک در تهران انجام میگیرد تا موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام و همچنین مساحت و ابعاد دقیق ملک حاصل گردد و این نقشه در بسیاری از امور مورد استفاده قرار می گیرد و هزینه تهیه این نقشه بایستی طبق تعرفه های سازمان […]

بیشتر بخوانید
هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام

هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام

هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام که مالک می بایست برای ملک تهیه کند و به کارشناس مربوطه برای تهیه آن پرداخت کند بر طبق تعرفه هایی که سازمان نقشه برداری تهیه کرده محاسبه می شود و از آنجایی که وضعیت هر ملک با ملک دیگر متفاوت است بنابرین هزینه تهیه این نقشه نیز […]

بیشتر بخوانید
هزینه تهیه نقشه یو تی ام برای ملک توسط کارشناس رسمی

هزینه تهیه نقشه یو تی ام برای ملک توسط کارشناس رسمی

هزینه تهیه نقشه یو تی ام برای ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و به منظور ارائه به سازمان های دولتی بر اساس مساحت ملک و نوع کار تعیین می شود و این نقشه یو یت ام امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی است رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید