هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام

هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام

هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام

هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام که مالک می بایست برای ملک تهیه کند و به کارشناس مربوطه برای تهیه آن پرداخت کند بر طبق تعرفه هایی که سازمان نقشه برداری تهیه کرده محاسبه می شود و از آنجایی که وضعیت هر ملک با ملک دیگر متفاوت است بنابرین هزینه تهیه این نقشه نیز […]

بیشتر بخوانید