هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک که برای تعیین موقعیت دقیق بر روی کره زمین و  مساحت و حدود دقیق ملک به کار می رود طبق تعرفه حساب می شود و بستگی به نوع پروژه دارد و هر پروژه با دیگری متفاوت است زیرا معمولا این چنین کارها شرایط یکسانی ندارند. جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین […]

بیشتر بخوانید