وکالت کلیه امور ملکی و ثبتی

وکالت کلیه امور ملکی و ثبتی

وکالت کلیه امور ملکی و ثبتی

وکالت کلیه امور ملکی و ثبتی را می توان به فردی متخصص و آگاه به امور ثبتی همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد. این متخصص برای انجام این امور می تواند مدارک مورد در خواست اداره ثبت اسناد را نیز تهیه نماید و صلاحیت لازم برای تهیه نقشه یو تی ام که یکی از مدارک لازم […]

بیشتر بخوانید