وکیل دعاوی ملکی و وکالت

وکیل دعاوی ملکی و وکالت در امور ملکی

وکیل دعاوی ملکی و وکالت در امور ملکی

وکیل دعاوی ملکی و وکالت در امور ملکی یکی از مباحث مهم در حوزه دعاوی ملکی می باشد در نتیجه یک متخصص و کارشناس باید وکالت کلیه امور ملکی را بر عهده بگیرد در واقع اموری هم چون دعاوی تنظیم سند، اخذ پایانکار، اخذ صورت جلسه تفکیکی،تخله املاک، تحدید حدود املاک و … تنها توسط […]

بیشتر بخوانید