پلاک ثبتی اصلی و فرعی

پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند ملکی

پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند ملکی

پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند ملکی رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری پلاک ثبتی اصلی و فرعی همان شماره قطعه بندی زمین ها است که پلاک اصلی همان شماره قطعه مادر است و پلاک فرعی همان قطعه تقسیم شده از پلاک اصلی است. پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند ملکی پلاک […]

بیشتر بخوانید